Medlemsskab af Folkekirken | www.jersie-skensved.dk

Medlemsskab af Folkekirken

Reglerne for medlemskab af folkekirken og muligheden for at melde sig ud af folkekirken findes nøjere beskrevet på Kirkeministeriets Borgerportal

De grundlæggende regler er, at medlemskab opnås ved dåb eller ved overførsel af medlemskab fra et andet kristent trossamfund. 

Er man udmeldt af folkekirken kan man kontakte sognepræst eller kirkekontor. Genindtrædelse skal ske ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende sognepræst eller kordegnen i bopælssognet., og vi er naturligvis behjælpelig med papirarbejdet. 

Et medlem af folkekirken kan melde sig ud, ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor medlemmet har bopæl. Anmeldelsen vedlægges dåbsattest. 

Ved udmeldelse fraskriver man sig retten til gejstlig betjening og brug af kirkens handlinger f.eks. at en præst medvirker ved vielse og begravelse. Når man ikke er medlem af folkekirken skal man betale fuld pris for et gravsted på kirkegården, mens medlemmer af folkekirken får nedslag med henvisning til at de betalte herfor over kirkeskatten.

Ophavsret: