Hvad kræves der for, at du kan blive konfirmeret?
 
· Du skal være døbt.
Er du ikke døbt, kan du blive det efter aftale med én af præsterne.

· Du skal deltage i min. 48 timers konfirmationsforberedelse fra  sensommeren og frem til din konfirmation i foråret.

VIGTIGT - en del af din forberedelsestid kan ligge i weekenden (f.eks. konfirmandgospel) eller om eftermiddagen og aftenen.
 
Du har mødepligt til al undervisning. Også selvom du har arbejde eller en fritidsinteresse.
 
· I løbet af forberedelsestiden, skal du deltage i nogle gudstjenester.
Størstedelen af gudstjenesterne skal være hos din konfirmationspræst.

Henvendelse vedrørende konfirmation bedes rettet til kirke- og kulturmedarbejder Birgith L. Larsen på mail bll@jersie-skensved.dk