Skal dit barn i 8. klasse efter sommerferien? Og vil dit barn gerne konfirmeres i foråret 2020? I Solrød Kommune er der de fire sogne Karlstrup, Solrød, Jersie og Havdrup, og vi gør ikke tingene helt ens.

Hvis dit barn går på Uglegårdsskolen, Sydkystens Privatskole, Køge Bugt Privatskole eller på Jersie Privatskole og bor i Karlstrup, Jersie eller Solrød, modtager I et brev fra jeres bopælssogn om tilmelding.

Går dit barn på en anden skole end dem, vi nævner her, eller har du bare ikke modtaget et tilmeldingsbrev, så kontakt din lokale kirke eller se mere på deres hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om, hvilket sogn du hører til, så kan du finde ud af det på www.sogn.dk.