Ikke alle har det lige let i hverdagen. Menighedsplejen samler primært ind til at kunne donere bidrag til betrængte personer og familier op til jul.

Hver gang du støtter menighedsplejens arbejde, er du altså med til at hjælpe medmennesker i nød. 

Det er kun borgere bosiddende i Jersie, Kr. Skensved og Solrød Sogne der kan benytte skemaet.