Udgivet af Bo Nygaard Larsen, man d. 17. jun 2019, kl. 13:49


Hun tager imod med et stort smil og en masse tanker for det lokale kirkeliv. Kirsten Frisk Andersen er nyvalgt formand for Jersie-Kr. Skensved Menighedsråd, og hun ser frem til at sætte kirken mere på dagsordenen.

»Vi har en folkekirke, og det betyder, at kirken er folkets. Det skal ikke bare afspejle sig i det, vi laver, men også i den måde vi taler med hinanden på. Her er alle holdninger velkomne, og det er vigtigt, at vi vi lytter til hinanden.«

Kirsten Frisk Andersen er uddannet lærer. Til daglig underviser hun i kristendom og andre religioner på Herfølge Friskole.

»Religion er et vigtigt fag, fordi det betyder så meget for folk over hele verden, uanset hvad de tror på. Ved at lære om de forskellige religioner, vil børnene få en viden om og en respekt for for anderledes troende. Det er da også min erfaring, at børnene er glade for at få den indsigt,« siger Kirsten Frisk Andersen.

Selv lader hun sig inspirere hele tiden. Det gælder ikke mindst, når hun går til gudstjeneste.

»Gudstjenesten er mit fristed,. Her kan jeg høre evangeliet og synge med på de fantastiske salmer. I løbet af gudstjenesten får jeg nogle input til min dagligdag,« siger Kirsten Frisk Andersen og fortsætter: »Det gælder også her i juletiden. Ganske vist har jeg hørt budskabet før, men der er altid noget nyt at få med hjem. Det er en fantastisk gave,« siger Kirsten Frisk Andersen.Tekst og foto
Bo Nygaard Larsen

Kategorier Ukategoriseret