Udgivet fre d. 14. sep 2018, kl. 09:48

Der mangler medlemmer af Jersie Menighedsråd. Derfor bliver der i løbet af efteråret afholdt suppleringsvalg, hvor der skal vælges fire medlemmer og fire suppleanter.

Første skridt er et orienterings- og opstillingsmøde, der finder sted onsdag den 26. september kl. 19.30 i Jersie SognehusAftenen har følgende program

  • Velkomst
  • Menighedsrådets opgaver og kompetencer
  • Redegørelse for arbejdet siden sidste valg
  • Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådet
  • Afslutning

På mødet vil der være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister. Tidsfristen for indlevering af kandidatlister er tirsdag den 2. oktober. 

Læs her love og regler om menighedsrådsvalget.

Valgudvalget består
Naima Simring, formand
Kirsten F. Andersen
Peter Klokker

Tekst og foto Bo Nygaard Larsen

Kategorier Ukategoriseret